İmar Ruhsatı Nasıl Alınır ?

İnşaat Ruhsatı Alma Aşamasında Aranan Belgeler :

• Dilekçe.
• Tapu,Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.
• Çap, Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.
• Röperli Kroki Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak.
• İmar Durumu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Bürosu’ndan alınacak.
• İstikamet Rölevesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacak.
• Kot-Kesit Gabari Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacak.
• Zemin Etüd Raporu
• En Az 4 (Dört) Adet Mimari Proje.
• En Az 4 (Dört) Adet Statik Proje Ve Hesaplar.
• Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı ve Onaylı Restitüsyon, Restorasyon projeleri.
• Vekalet ( Ruhsat safhasında aranır) Noterden alınacak.
• Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten) Noterden alınacak.
• Eski eser binaların uygulamasında altılı TUS uygulaması yapılacaktır.
• Projenin Tescili Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınacak
• Varsa Hissedarların Muvaffakatı Noterden alınacak.
• Yol Tahrip Bedeli Hakkında Yazı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak.
•  İ.S.K.İ. Tasdiki.
• Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı (Sığınak varsa)
• İtfaiye Müdürlüğü Yazısı (Yangın merdiveni gerekli ise) *
• Mal sahibi vergi numarası
• Tüm proje müelliflerinin odalardan alınan sicil durum belgeleri
• Cephe onayı
• 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı (Plan şartı ise)
• Yıkım Ruhsatı
• Tesisat Projeleri
- 2 ad. elektrik projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
- 2 ad. mekanik proje (Sıhhi tesisat+ varsa kalorifer+ varsa doğalgaz)
- 2 ad. ısı yalıtım projesi
- 1 ad. mimari proje
- 1 ad. trafo belgesi
- 1 ad. İgdaş bölge müdürlüğü yazısı
• Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yazısı (Sığınak varsa)


Yapı Denetim Evrakları :
• Yapı denetim izin belgesi
• Yapıya ilişkin bilgi formu
• Yapı denetim teahhüdü
• Denetçi - Kontrol mühendisi ikemetgahı
• Mal sahibi - Müteaahit sözleşmesi
• Yapı denetim hizmet sözleşmesi
• Vergi levhası


Yapı Kullanım İzin Alma Aşamasında Aranan Belgeler
• Dilekçe matbu form - (Mal sahibi ve fenni mesul imzalı)
• Hisar Vergi Dairesi'nden iskan emlak alım vergilerinin ödendiğine dair yazı
• Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
• Yangın merdiveni var ise İtfaiye Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
•  S.S.K'dan prim borcu olmadığına dair
• İSKİ kanal bağlantı yazısı
• Makine İskanı için
- Tastikli elektrik, mekanik ve ısı yalıtım projeleri
- Isı yalıtım raporu
- Binada asansör varsa asansör işletme rusatı
- İgdaş tastikli doğalgaz uygulama projesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !